Dyddiad postio 27.3.18

Graddedigion Prifysgol De Cymru yn derbyn tystysgrifau ETS Cymru

Derbyniodd graddedigion o raglen Waith Ieuenctid a Chymunedol Prifysgol De Cymru eu tystysgrifau cymhwyso proffesiynol mewn noson wobrwyo yng Nghasnewydd. Trefnwyd y digwyddiad ar 21 Mawrth gan rai o’r cyn-fyfyrwyr, ac fe’i cynhaliwyd yng Nghlwb Chwaraeon y Pill Harriers. Rhoddodd Gareth Newton, Cadeirydd Cymru ETS, y tystysgrifau iddynt.

Yn �l i'r dudalen blaenorol

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again