Dyddiad postio 3.6.19

Penodi Cadeirydd - Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru

Bydd gennych gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a gwybodaeth am y sectorau addysg ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys y maes Addysg Uwch.

Cynhelir tri chyfarfod o’r Pwyllgor bob blwyddyn, yn y Canolbarth fel arfer. Bydd gofyn i chi deithio ledled Cymru, i rannau eraill o’r DU a thramor.

Gwneir y penodiad am gyfnod o 3 blynedd (yn amodol ar gyllid blynyddol gan Llywodraeth Cymru) o’r 1af o Medi 2019 gyda thâl cydnabyddiaeth o £225 y dydd ac ymrwymiad amser disgwyliedig o 4 diwrnod y mis.

Gallwch lawrlwytho pecyn ymgeisio a manylion pellach o https://www.wlga.cymru/jobs 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 1 Gorffennaf 2019 am 5 o’r gloch.

Cynhelir y cyfweliadau ddiwedd Gorffennaf 2019

Yn �l i'r dudalen blaenorol

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again