Prentisiaeth Sylfaenol Gwaith Ieuenctid a Phrentisiaeth Cymru

Mae Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru (ETS Cymru, sy’n rhan o Bwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Gwaith Ieuenctid - JETS) wrthi’n adolygu Fframwaith Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid Cymru. Bydd y fframwaith newydd yn cyd-fynd â Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru ac, o fis Chwefror 2015, yn cynnwys cymwysterau lefelau 2 a 3 arferion gwaith ieuenctid.

Bydd y fframwaith yn cynnwys agweddau eraill megis Medrau Hanfodol Cymru, medrau allweddol ehangach a hawliau a chyfrifoldebau gweithwyr, yn ogystal â gwybodaeth a chanllawiau am bynciau megis cyfleoedd i symud ymlaen a lleiafswm oriau hyfforddiant yn y gwaith a’r tu allan iddo yn rhan o’r Brentisiaeth Sylfaenol a rhaglen y Brentisiaeth.

Dim ond yn y Saesneg mae'r ddogfen hon ar gael

Rhagor o wybodaeth

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again