Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol Gwaith Ieuenctid 2019

Mae sefydliadau/cyrff dyfarnu Cymru a Lloegr wedi bod yn cydweithio ac ETS Cymru a NYA ETS Lloegr i adolygu’r cymwysterau ar gyfer Lefel 2 a Lefel 3 Arferion Gwaith Ieuenctid.

Hoffen ni ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymgynghori hyd yma.  Gobeithio y bydd modd ichi gyflwyno rhai sylwadau ychwanegol am y cymwysterau cyn rhoi’r cynnwys gerbron y sefydliadau/cyrff dyfarnu ar gyfer sêl bendith Cymwysterau Cymru/Ofqual.

Mae swyddogion NYA ac ETS Cymru wedi adolygu’r cymhwyster yn ôl yr adborth uchod a bydden ni’n croesawu eich sylwadau bellach ynglŷn â’r cymhwyster ar ei newydd wedd.

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech chi gyflwyno’ch adborth erbyn 30 Tachwedd 2019.

Diolch yn fawr o flaen llaw am eich cymorth ynglŷn â’r ymgynghori hwn.   

 

Isod gwelwch eich sylwadau:

Final draft of Units  (English only at present): 

Level 2 Mandatory and Option units

Level 3 Mandatory and Option units

Rhagor o wybodaeth

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again