||

Côd Moeseg Alwedigaethol Gwasanaeth Ieuenctid Cymru

Mae côd moeseg yn set o egwyddorion sy’n cyfeirio penderfyniadau ac ymddygiad mewn sefydliad.  Diben y côd hwn yw rhoi canllawiau i weithwyr ieuenctid ynglŷn â dewisiadau moesegol yn ystod eu gwaith.  Conglfain hygrededd gweithwyr ieuenctid yw eu gonestrwydd galwedigaethol.  Mae pawb sy’n ymwneud â’r fframwaith wedi arddel côd moeseg alwedigaethol i ymroi i ymddygiad moesegol a datgan safonau ac egwyddorion eu galwedigaeth.

Gweithwyr yr alwedigaeth dan sylw piau’r côd a nhw fydd yn ei reoli, ei drefnu ac yn ei werthuso.

 

Manylion cyfeiriol y ddogfen hon:

Côd Moeseg Alwedigaethol Gwasanaeth Ieuenctid Cymru.  Chwefror 2012.  Caerdydd: ETS Cymru a Choleg Cymunedol Cymru YMCA

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again