||

Statws JNC Profesiynol

Caps in air thumbnail size

Gwaith ieuenctid fyddai’ch prif yrfa yma, yn ôl yr un statws ag athrawon, gweithwyr cymdeithasol ac ati.

O ennill cymhwyster prifysgol mae’r Cydbwyllgor Negodi yn ei gydnabod, daw statws Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol i fyfyriwr.

Mae gan ETS Cymru restr o'r holl gyrsiau a rhaglenni sy'n rhoi statws cymwys i weithwyr ieuenctid.

I bwrpas cael eich cydnabod o dan delerau'r JNC, rhaid cynnwys y cwrs neu'r rhaglen y buoch yn ei astudio ar y rhestr hon ac ar gyfer y dyddiadau pan oeddech yn cymryd rhan mewn astudiaeth.

Dim ond yn y Saesneg mae'r ddogfen hon ar gael

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again