||

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid (JNC)

Gweithiwr cymorth ieuenctid

I’r rhai fydd yn cynorthwyo gweithwyr ieuenctid cymwysedig (nid eu prif yrfa gan amlaf, ond rhywbeth y gallen nhw ei wneud gyda’r nos yn ogystal â’u prif swydd).

 

- Tystysgrif ‘Arferion Gwaith Ieuenctid’: QCF/RQF Lefel 3 (o leiaf 27 o gredydau)

- Tystysgrif ‘Arferion Gwaith Ieuenctid’: QCF/RQF Lefel 2 (o leiaf 26 o gredydau)

Mae cyrsiau o’r fath ar gael yn eich bro, a dylech chi gysylltu â gwasanaeth ieuenctid eich awdurdod lleol (mae’r manylion ar ei wefan) i gael gwybod pa hyfforddiant sydd ar gael yn lleol.

Mae llawer o awdurdodau lleol Cymru yn defnyddio cymwysterau Agored Cymru lefel 2 a 3 sydd ar gael trwy Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

 

Cymwysterau lefelau 2 a 3 gwaith ieuenctid yng Nghymru (gweithiwr cymorth ieuenctid) ar gyfer 2020

Rhagor o wybodaeth

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again