Nod Ansawdd Gwasanaethau Ieuenctid

Y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru

Mae ETS Cymru wedi rhoi sêl ei fendith ar bolisïau a rhaglenni datblygu staff gwasanaethau ieuenctid rhai mudiadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol yn y gorffennol. 

Wrth ddiweddaru'r broses, cytunodd Pwyllgor ETS Cymru i lunio nod ansawdd i helpu gwasanaethau ieuenctid i gryfhau eu gweithdrefnau diogelu ansawdd a pharhau i wella cyfleoedd a deilliannau er lles pobl ifanc.

Mae ETS Cymru yn ariannu'r gwaith trwy'r grant mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi iddo yn unol â'r disgwyl gwladol y dylai'n darparwyr ni i gyd allu dangos eu bod yn atebol ac yn gwella drwy'r amser. 

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd