Dyddiad postio 31.3.21

Arweinyddiaeth a Rheoli sesiynau codi ymwybyddiaeth

Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

10.00-12.30 neu 14.00-16.30

Mae gweithgor o gynrychiolwyr o sectorau ieuenctid gwirfoddol a statudol, SAU a Safonau Addysg a Hyfforddiant wedi gweithio ar y cyd gyda FPM i greu rhaglen wedi’i hanelu at arweinwyr a darpar arweinwyr yn y maes Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ymarfer arweinyddiaeth a rheoli o fewn gwasanaethau a sefydliadau, gan ddarparu fframwaith i archwilio'r ddwy thema, fe bod rheolwyr yn deall sut i arwain, cynnal a datblygu gwasanaethau sy'n cyfoethogi bywydau pobl ifanc yn well.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys dwy elfen. Yn gyntaf, bydd cyflwyniad sy'n rhoi trosolwg i chi o’r cwrs, cefndir i'w ddatblygiad a chamau yn y dyfodol.  Yn ail, cewch eich gwahodd i stafell egwyl lle bydd gofyn i chi ystyried sut rydych wedi rheoli mater arweinyddiaeth allweddol yn y flwyddyn ddiwethaf.  

I gadarnhau eich presenoldeb, anfonwch e-bost at elizabeth.rose@wlga.gov.uk

Yn ôl i'r dudalen blaenorol

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again