Dyddiad postio 28.2.22

Swydd wag - CYDLYNYDD DATBLYGU CWRICWLWM - GWAITH IEUENCTID (ICGCh YCPW)

Addysg Oedolion Cymru

Cytundeb cyfnod penodol hyd at Gorffennaf 2023

Rhan amser 21 awr yr wythnos

Cyflog: £25,097 pro rata y flwyddyn

(Graddfa cyflog: £25,097- £31,329 pro rata yn ddibynnol ar brofiad)

Lleoliad gwaith: Swyddfa a Gweithio o gartref (gweithio’n ystwyth yn ei le)

(Swyddfeydd ar gael yn Wrecsam a Bangor)

Cyfro ardaloedd: Gogledd Cymru

Dyddiad cau: 9.00yb Dydd Llun 14eg Mawrth

Pecyn cais: Swyddi | Gweithio gyda ni (adultlearning.wales)

Os oes diddordeb ganddoch yn y swydd hon, anfonwch eich cais gorffenedig at   recruitment@adultlearning.wales os gwelwch yn dda

Yn ôl i'r dudalen blaenorol

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again