Grŵp Cyfranogiad Datblygu'r Gweithlu

Cefndir 

Gwnaeth Llywodraeth Cymru sefydlu'r Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro (IYWB), sydd wedi gweithio gyda'r sector i ddatblygu Strategaeth Gwaith Ieuenctid ar gyfer Cymru. Mae'r Strategaeth yn rhestru pum nod y mae'r IYWB yn credu dylent fod yn sail i'w gweledigaeth ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru yn y dyfodol. Mae'r nodau hyn fel a ganlyn: 

1. Mae pobl ifanc yn ffynnu. 

2. Mae gwaith ieuenctid yn hygyrch a chynhwysol. 

3. Mae gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol cyflogedig ym maes gwaith ieuenctid yn cael eu cefnogi drwy gydol eu gyrfaoedd i wella eu hymarfer. 

4. Mae gwaith ieuenctid yn cael ei werthfawrogi a’i ddeall. 

5. Model cynaliadwy ar gyfer cyflawni gwaith ieuenctid. 

 

Er mwyn sicrhau y bydd y Strategaeth yn dod yn fwy na geiriau ar bapur yn unig, mae'r IYWB wedi sefydlu pedwar Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth bellach i fwrw ymlaen â'r gwaith sydd angen ei wneud i gyflawni prif ymrwymiadau a nodau’r Strategaeth. 

Safonau Addysg Hyfforddiant Cymru sy'n arwain y grŵp a fydd yn bwrw ymlaen â Nod 3 y Strategaeth, ac mae wedi sefydlu Grŵp Cyfranogiad Datblygu'r Gweithlu. 

 

Beth yw blaenoriaethau Grŵp Cyfranogiad Datblygu'r Gweithlu? 

Dyma nhw yn nhrefn eu pwysigrwydd: 

 

Cynlluniau gwaith Grŵp Cyfranogiad y Strategaeth: datblygu’r gweithlu

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again