TYSTYSGRIF LEFEL 3 MEWN YMARFER GWAITH IEUENCTID - AM DDIM

Os ydych wedi ateb ydw neu do i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, cofrestrwch eich diddordeb i gymryd rhan mewn Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid wedi ei ariannu, trwy ganolfannau profiadol sydd wedi cofrestru gydag Agored Cymru, trwy lenwi’r ffurflen hon

https://forms.office.com/e/0V8ewneeCF  

Amlinellodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn 2022 y cynigion hyn ar gyfer Gwaith Ieuenctid: (gweler paragraffau 37-40) 

Categorïau cofrestru newydd ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg: ail ymgynghoriad ar offeryn statudol drafft [HTML] | LLYW.CYMRU 

 Er mwyn atgyfnerthu ymdrechion i broffesiynoli'r gweithlu gwaith ieuenctid, rydym wedi penderfynu dileu'r cymwysterau Lefel 2 o Orchymyn 2016. 

Fodd bynnag, gall y rhai sydd eisoes wedi cofrestru ac sy'n meddu ar gymhwyster Lefel 2 barhau i gofrestru yn y categori Gweithiwr Cymorth Ieuenctid am ddwy flynedd o'r dyddiad y daw'r gorchymyn i rym. 

Mae hyn yn caniatáu amser i unrhyw unigolion nad ydynt yn gweithio tuag at gymhwyster lefel uwch ar hyn o bryd i ystyried eu hopsiynau a chofrestru ar gwrs sy'n darparu cymhwyster ar gyfer cofrestriad amodol (os oeddent yn dymuno gwneud hynny). Mae'r ffenestr 2 flynedd hon hefyd yn rhoi cyfle i unigolion osgoi bwlch yn y cofrestriad.

[Daeth Rheolau Cofrestru 2023 i rym ar 1 Mehefin 2023.] 

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again